Elita kuchárov z celého Slovenska

Gourmet klub

Občianske združenie Gourmet klub je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Cieľom činnosti združenia je združiť odborníkov zaoberajúcich sa problematikou gastronómie v najrôznejších oblastiach a umožniť ich efektívnu a zmysluplnú spoluprácu.

Členovia GOURMET KLUB sú akýsi osviežujúci mix nielen vplyvných odborníkov vo svojej oblasti ale zároveň gurmán nadšencov a milovníkov jedla. Postupom času a počas doterajšej existencie nášho občianskeho združenia sa vďaka neodmysliteľnej a neoceniteľnej práci a odhodlaniu všetkých jeho členov z neho stalo spoločenstvo, ktoré si už pripísalo množstvo úspechov a dostalo sa do povedomia nielen u nás na Slovensku ale aj v zahraničí.

IMG_4852
collage2i

Ako sa stať členom

Spolupráca a pôsobenie v rámci GOURMET KLUBu

Dokumenty

Počet členov združenia

 • 2014
 • 2015
 • 2016

Drahí kolegovia a priatelia,

V mene všetkých našich členov by som chcel osloviť profesionálnych kuchárov a šéfkuchárov, cukrárov, ale i Vás mladých kuchárov, ktorí by ste mali záujem spolupracovať s naším kolektívom.

Podmienky prijatia nového člena:

 1. Musíte si vybrať jedného (1) člena GOURMET KLUB, ktorý sa na obdobie jedného (1) roka za Vás zaručí – preberie plne osobnú zodpovednosť. V prípade, že sa po roku neosvedčíte, pokazíte renomé nielen sebe, ale aj jemu, a preto to neberte na ľahkú váhu a správajte sa a konajte tak, aby ste sebe, členom a ani samotnému GOURMET KLUB nespôsobili hambu.
 2. Pošlite členovi GOURMET KLUB, ktorého ste si vybrali, svoj osobný profil a motivačný list, v ktorom uvediete dôvod prečo sa chcete stať členom združenia (nie je dôležité koľko rokov pôsobíte v oblasti gastronómie, ale aby ste mali chuť obetovať svoj osobný čas pre naše spoločenstvo).
 3. Následne, je už len na danom členovi GOURMET KLUB, ktorého oslovíte, kedy Vás predstaví spoločenstvu GOURMET KLUB a navrhne hlasovanie o Vašom členstve.
 4. V prvom rade musíte presvedčiť o svojich kvalitách člena GOURMET KLUB, ktorého ste oslovili, resp. ktorého ste si vybrali za svojho „patróna“ a potom ostatných členov združenia.
 5. Ak Vám bude následne oznámené, že sa môžete stať naším členom, vyplníte prihlášku, zaplatíte členské a budete predstavený ostatným kolegom, resp. členom GOURMET KLUB.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, resp. aj ktoréhokoľvek z členov nášho združenia. Veľmi radi a s úctou Vám odpovieme.

Členstvo v GOURMET KLUB je obmedzené počtom.

Svetová gastronómia napreduje neuveriteľnou rýchlosťou a neuveriteľným spôsobom a preto jeden zo spôsobov, ako s ňou udržať krok, by mohol byť pre Vás práve členstvo v GOURMET KLUB. Zároveň, členstvo je nielen o prísune k množstvu informácií ale aj vzájomnej pomoci pri hľadaní práce, zákaziek, posúvania sa vpred vo svojom remesle, resp. odbornosti ale aj ľudskej vyspelosti.

Tešíme sa na Vás,

Jaroslav Ertl, prezident GOURMET KLUB

.

Čím sa zaoberáme

13245444501

Cieľom činnosti občianskeho združenia GOURMET KLUB je združiť odborníkov zaoberajúcich sa problematikou gastronómie v najrôznejších oblastiach a umožniť ich efektívnu a zmysluplnú spoluprácu.

Portfólio GOURMET KLUBu:

 • organizuje semináre, konferencie, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle stoly, školenia,
 • iniciuje a rozpracováva projekty podporujúce rozvoj gastronómie,
 • vypracováva oponentúry na rôzne projekty, návrhy a rozhodnutia, ako aj odborné stanoviská k relevantným problémom,
 • sleduje problémy a skutočnosti súvisiace s rozvojom gastronómie, hľadá súvislosti, usiluje sa o súhrnný pohľad, zverejňuje zistené skutočnosti,
 • aktívne vstupuje do verejnej rozpravy, otvára dôležité témy, podieľa sa na formovaní verejného diskurzu v oblasti gastronómie,
 • poskytuje konzultácie a odborné stanoviská organizáciám i jednotlivcom v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti združenia,
 • zastupuje členov združenia v medzinárodných organizáciách a spolupracuje so zahraničnými gastronomickými zväzmi a školami,
 • venuje sa výchovno – vzdelávacej činnosti,
 • venuje sa publikačnej a vydavateľskej činnosti,
 • vykonáva hospodársku činnosť v súlade s vyššie uvedenými cieľmi združenia.