Kontaktné údaje:

Prezident Gourmet klubu
Jaroslav Ertl
E-mail: jaroslavertl@gmail.com
tel.: +421 950 591 440

PR manažér – komunikácia s médiami
Ing. Monika Morochovičová
E-mail: morochovicova@gmail.com
Tel.: +421 905 668 255

Fakturačné údaje občianskeho združenia GOURMET KLUB
Názov občianskeho združenia: GOURMET KLUB
Sídlo/korešpondenčná adresa: Kopčianska 3756/8, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42213100
DIČ: 2023105942

občianske združenie nie je platcom DPH

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK861100 0000 00292184 3917
Číslo účtu: 2921843917/1100

Kontaktný formulár: