Hľadáte možnosti spolupráce alebo inšpiráciu

pre projekty v oblasti gastronómie? Sme otvorení akejkoľvek forme spolupráce, preto nás neváhajte kontaktovať.

E-mail: jaroslavertl@gmail.com   |   Tel.: +421 950 591 440