Nielen jedlo, ale aj zážitok a zábava

Myslíme si a máme za to, že tie skúsenosti a vedomosti (hlavne konfrontácia so zahraničnou gastronómiou), ktoré každý jeden z nás v rámci pôsobenia v GOURMET KLUB za tie roky získal a ktoré si medzi sebou vymieňame, sú neoceniteľné a pre každého z nás boli postupom času a počas ďalšej pracovnej kariéry obrovským prínosom a bonusom.